Bölümümüzde   ağız-yutak,yemek borusu, mide  ve bağırsak hastalıkları (Gastroözofagial reflü hastalığı, eozinofilik özofajit, akalazya,  kronik ishal, çölyak hastalığı, inflamatuvar barsak hastalığı (Crohn hastalığı ve Ülseratif Kolit ), kısa barsak sendromu, barsak yetmezliği, barsak polipleri,  gastrointestinal  kanama, kronik karın ağrısı, gastrit, mide-oniki parmak  ülseri, H. pylori enfeksiyonu, alerjik proktoktokolit, gıda alerjisi, laktoz intoleransı, kabızlık, anal fissür, vb.), karaciğer hastalıkları (karaciğer testlerinde bozukluk, karaciğer dalak büyüklüğü saptanan hastaların incelenmesi, yenidoğan  sarılıkları (kolestaz), kronik B hepatiti, kronik C hepatiti, otoimmün hepatit,alfa-1 antitripsin eksikliği , Wilson hastalığı, karaciğer yetmezliği,portal hipertansiyon ve komplikasyonları, akut karaciğer yetmezliği, siroz ve buna bağlı ortaya çıkan sorunlar vb.), safra yolu hastalıkları (safra kesesi taşları, bilirubin metabolizma hastalıkları (Criggler Najjar Sendromu vb), biliyer atrezi, Alagille sendromu, Caroli hastalığı, doğuştan karaciğer fibrozisi vb.), pankreas hastalıkları ( Kistik fibrozis ,akut pankreatit, kronik pankreatit),  beslenme durumunun değerlendirilmesi, tüple ve damardan beslenme, beslenme bozukluklarının tanı,  tedavi ve izlemleri  yapılmaktadır.

Bölümümüzde  mide, ince ve kalın  bağırsak hastalıklarında sadece tanı için değil, takip ve tedavi amaçlı olarak da kullanılan “endoskopi işlemleri’’ yapılmaktadır. Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının incelenmesi için yapılan endoskopi işlemine “gastroskopi”, kalın bağırsağın incelenmesi  için uygulanacak endoskopiye “kolonoskopi” denilmektedir.  Bu şekilde  çıplak gözle dışarıdan görülemeyen organlara özel cihazlarla ulaşarak, incelenecek organların gözle görünür hale getirilmesi,  işlem sırasında parça alınarak tanı konulması, bazen farklı teknikler kullanılarak tedavileri (yemek borusu varislerinin yakılması (skleroterapi)/ bandla bağlanması ay da poliplerin çıkarılması gibi) sağlanmaktadır. Endoskopi işlemleri damardan ilaç verilerek hasta uyutularak yapılmaktadır.  İşlemden önce hastanın 8-12 saat aç olması gereklidir. Özel bir durum olmadığı takdirde endoskopi işlemi kısa  süren, acısız, ağrısız bir işlemdir.

Karaciğer biyopsisi doktorun uygun gördüğü durumlarda karaciğer dokusunun incelenmesine olanak sağlayan bir işlemdir. Karaciğer biyopsisi düşük olasılıkla olsa da  kanamaya  yol açabileceği için işlem öncesi kanama parametrelerinin normal olup olmadığı denetlenmekte ve işlem sonrası hasta yakın izlenmektedir. Karaciğer biyopsisi damardan ilaç verilerek hasta uyutularak yapılmaktadır.  Hasta işlem ertesi gün normal günlük hayatına devam edebilir.

Randevu

Kontrol hastalarının muayeneleri bitip ayrılmadan önce bir sonraki muayeneleri için randevularını almaları önerilir. Randevularını almadan ayrılmaları durumunda ya da randevu tarihini değiştirmek istediklerinde  çalışma günlerinde  saat 09 00-16 30 arsında aşağıda verilen telefon numarasını arayarak randevularını alabilirler. İlk kez muayene edilecek hastalar da aynı numaradan randevu alabilirler. Telefonla işlem (endoskopi, karaciğer biyopsisi gibi) randevusu verilmemektedir. İşlem yapılabilmesi için hasta bizzat bölümümüz doktorları tarafından muayene edilmelidir.  Bu muayene sonucunda herhangi bir girişim yapılmaya karar verildiğinde doktorunuz sizinle konuşarak ve sizin için uygun olan bir güne randevunuzu verecektir.

Telefon: 0312 595 65 56