Çocuk Gastroenteroloji Bilim dalı 1991 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde   Prof. Dr. Nurten Girgin tarafından kurulmuştur. Bilim dalında 1997 yılında Endoskopi Laboratuvarı kurulmuştur. Bilim Dalı kadrosuna 1995 yılında Dr. Aydan Kansu Tanca , 2004 yılında Dr. Zarife Kuloğlu katılmıştır. Bilim Dalı Başkanlığı kurulduğu yıldan  2008 yılına kadar Prof. Dr. Nurten Girgin tarafından yürütülmüştür. 2008 yılından itibaren  Bilim Dalı Başkanlığını Prof.Dr. Aydan Kansu Tanca yürütmektedir.
Genel Tanıtım

Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci yerleşkesinde bulunmaktadır. Bilim dalında şu anda  Prof.Dr. Aydan Kansu Tanca ve Doç. Dr. Zarife Kuloğlu olmak üzere iki öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bilim dalının kendine ait ayrı idari ve yardımcı sağlık  personel kadrosu bulunmamaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ortak kadroları ile çalışılmaktadır.
Bilim dalımızın kendisine ait  yatak sayısı 6 olup,  gereken durumlarda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na ait yataklar da bu sayıya ilaveten kullanılabilmektedir. Ayaktan hasta hizmetleri Çocuk Gastroenteroloji polikliniğinden yürütülmektedir. Yapımı süren, 2013’de taşınılması planlanan 270 yataklı yeni çocuk hastanesi bünyesinde poliklinik ve yatak sayısı artırılacaktır. Bilim dalımızda gastroenteroloji polikliniğinde yılda 5000-6000 hasta bakılmaktadır. Yatan yıllık hasta sayımız 200-250  civarındadır.
Bilim dalımızda tanı ve tedavi amaçlı üst GİS ve alt GİS videoendoskopi, perkütan karaciğer biyopsi işlemleri yapılmaktadır. Yılda yaklaşık 30-40  hastaya perkütan karaciğer biyopsisi yapılmaktadır. Bilim dalımıza ait Endoskopi laboratuarında yılda yaklaşık 250-300 üst GİS endoskopisi, 30-40 alt GİS endoskopisi yapılmaktadır.