Mezuniyet öncesi eğitim programları

Dönem 2 ve3 de probleme dayalı öğretimde öğretim üyelerimiz yönlendiricilik yapmaktadır.

Dönem 5 için çocuk gastroenterolojisinin temel konuları,  teorik ders (kronik karaciğer hastalığına yaklaşım, Wilson hastalığı, Kronik HBV enfeksiyonu, Kronik HCV enfeksiyonu, Gastroözofageal reflü hastalığı, Kronik konstipasyon, Kronik karın ağrısı, Beslenme bozuklukları,Kronik ishale yaklaşım,Çölyak hastalığı, İnflamatuar barsak hastalığı, Yendoğan kolestatik karaciğer hastalıkları),ve hasta başı pratikler (Karın muayenesi, Karaciğer-dalak büyüklüğü yapan nedenler,yatmakta olan hastaların tartışılması ve muayenesi) ile işlenmektedir.

Dönem 6 öğrencileri eğitimleri süresince 1 ay rotasyonla bilim dalına gelerek eğitilmektedirler. Bu süre içinde poliklinik ve yatan hasta takiplerine aktif katılımları sağlanmakta,   rotasyonu süresince  literatür sunumu yaptırılmaktadır.

Araştırma görevlisi eğitim programları

Genel pediyatri uzmanlık öğrencileri eğitimleri süresince  en az 2 ay rotasyon ile bilim dalına gelerek eğitilmektedirler. Bu süre içinde çocukluk çağında sık görülen gastrointestinal hastalıkların tanı ve yönetimini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Genel pediatri uzmanlık öğrencilerine rotasyon sırasında  literatür sunumu yaptırılmaktadır. Genel pediyatri asistanlarına çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme ile ilgili konularda, konular her eğitim dönemi başında belirlenerek ve gerektiğinde de ek konular seçilerek yılda 1-2 saat asistan dersi  verilmektedir.

Yan dal uzmanlık eğitimi 3 yıl olup, bu süre içinde gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme konusunda eğitim almaktadır. Eğitim süresince yan dal uzmanlık tezi hazırlamalarının yanı sıra, araştırma, proje   ve diğer bilimsel aktivitelere aktif olarak katılımları teşvik edilmektedir. Yan dal uzmanları, sorumlu öğretim üyesinin gözetiminde gastroenteroloji polikliniğinde  ve yataklı serviste aktif olarak görev almaktadırlar.  Yatan hasta servisinde,  genel pediyatri ve yan dal asistanının katılımı ile  her gün, sabah ve akşam vizitlerinde her hasta ayrıntılı bir şekilde tartışılmakta, tetkik ve tedavileri planlanmaktadır. Yan dal uzmanlık eğitimi  süresince 24 saatlik pH monitorizasyonunu değerlendirme, parasentez, tanısal ve tedavi amaçlı üst-alt gastrointestinal endoskopi ve perkütan karaciğer biyopsisi yapma becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. Eğitim süresince endoskopi deneyiminin artırılması amacıyla 3 ay Erişkin Gastroenteroloji Endoskopi Laboratuvarına, 1 ay Anestezi Bilim Dalına rotasyona gitmektedirler. Tanısal ve tedavi amaçlı  tüm girişimsel  işlemler öğretim üyesi denetim ve gözetiminde yaptırılmaktadır. Yan dal uzmanlık eğitim süresince yılda bir seminer,haftada  bir literatür  sunumu  yapılmaktadır.

Mezunlar
1. Uzm. Dr. Aydan Kansu Tanca (1995) (Ankara Üniversitesi)
2. Uzm. Dr. Buket Altuntaş (1995) (Gazi Üniversitesi)
3. Uzm. Dr. Tümay Doğancı (1997) (Bayındır Hastanesi)
4. Uzm. Dr. Ayhan Gazi Kalaycı (1999) (19 Mayıs Üniversitesi)
5. Uzm. Dr. Fulya Demirçeken (2004) (Kırıkkale Üniversitesi)
6. Uzm. Dr. Zarife Kuloğlu (2004) (Ankara Üniversistesi)
7. Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu  (2008)( Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi)
8. Gonca Üstündağ (2009) (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Bölüm içi akademik toplantı takvimi
Her hafta, Çarşamba: Literatür sunumu ve tartışması
Ankara Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji, Beslenme Toplantısı (2 ayda bir)