Doç.Dr. Zarife Kuloğlu
ULUSLAR ARASI YAYINLAR (SCI ve  SCI-EXPANDED kapsamında)
1)   İnce E, Kuloğlu Z, Akıncı Z. Hemorrhagic Shock and Encephalopathy Syndrome: Neurologic Features. Pediatr Emerg Care, 2000; 16:1-5.
2)   Kuloğlu Z, Kansu A, Ekici F, Demirçeken F, Fitöz S, Tutar E, Girgin N. Hypertrophic osteoarthropathy in a child with biliary atresia. Scand J Gastroenterol 2004 ; 39: 698-701.
3)   Kuloğlu Z, Kansu A,  Berberoğlu M, Demirçeken F, Öcal G,  Girgin N. Effect of interferon treatment on glucose metabolism in children with chronic hepatitis B infection. Turk J Gastroenterol 2004; 15: 4-10.
4)   Kansu A, Kuloğlu Z, Demirçeken F, Girgin N. Autoimmune antibodies in chronic hepatitis B infection and the influence of interferon alpha. Turk  J Gastroenterol 2004;15:213-218.
5)   Kuloğlu Z, Kansu A, Demirçeken F, İleri T, Ertem M, Girgin N. The association of chronic recurrent immune thrombocytopenic purpura and Crohn’s disease: a case report. Inflamm Bowel Dis 2005;11:950-951.
6)   Kansu A, Doğancı T, Akman SA, Artan R, Kuyucu N, Kalaycı AG, Dikici B, Dalgıç B, Selimoğlu A, Kasırga E, Özkan TB, Kuloğlu Z, Aydoğdu S, Boşnak M, Ertekin V, Tanır G, Haspolat K,  Girgin N, Yağcı RV. Comparision of two different regimens of combined interferon alpha 2a and lamivudine therapy in children with chronic hepatitis B infection. Antivir Ther 2006;11:255-261.
7)   Okcu-Heper A, Erden E, Doğancı T, Kuloğlu Z, Kansu A, Genç Y. Nonobstructive neonatal cholestasis: clinical outcome and scoring of the histopathological changes in liver biopsies. Pediatr Dev Pathol. 2006;9:44-51.
8)   Uğur, H, Taçyıldız N, Yavuz G, Ünal E, Sayılı A, Emir S, Kansu A, Kuloğlu Z, Bahar K. Obstructive Jaundice: An unusal initial manifestation on intra-abdominal non-hodgkin lymphoma in a child. Pediatr Hematol Oncol 2006;23:87-90.
9)   Kuloğlu Z, Kansu A, Kırsaçlıoğlu C, İnce E, Ensari A, Girgin N. İnflammatory bowel disease in exclusıvely breast-fed infants. Scand J Gastroenterol 2006;41:1364-1367.
10) Özçakar ZB, Ekim M, Ensari A, Kuloglu Z, Yüksel S, Acar B, Kırsaclıoğlu C, Knasu A, Yalçınkaya F, Girgin N. Membranoproliferative glomerulonephritis in a patient with Wilson\’s disease. J Nephrol. 2006;19:831-833.
11) Kuloğlu Z, Kansu A,  Berberoğlu M, Adıyaman P,  Öcal G,  Girgin N. The incidence and evolution of thyroid dysfunction during interferon-alfa therapy in children with chronic hepatitis B infection. J Pediatr Endocrinol Metab 2007;20:237-245.
12) Kuloglu Z, Kansu A, Demirçeken F, Arıcı ZS, Berberoğlu M, Öcal G, Girgin N. The influence of interferon-alfa and combination interferon -alfa and lamivudine thereapy on height and weight in children with chronic hepatitis B infection. J Pediatr Endocrinol Metab 2007;20:615-620.
13) Kuloglu Z, Kırsaçlıoğlu CT, Kansu A, Erden E, Girgin N. Lıver histology of chıldren with chronic hepatitis treated with interferon alpha alone or in combination with lamivudıne.J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007 ;45:564-568
14) Kuloglu Z, Özçakar ZB, Kırsaçlıoğlı CT, Yüksel S, Kansu A, Girgin N, Ekim M, Yalçınkaya F. Is there an association between familial Mediterranean fever and celiac disease ? Clin Rheumatol 2008; 27: 1135-1139.
15) Kuloğlu Z, Kansu A, Kirsaçlioğlu CT, Ustündağ G, Aysev D, Ensari A, Küçük NO, Girgin N. A rapid lateral flow stool antigen immunoassay and (14)C-urea breath test for the diagnosis and eradication of Helicobacter pylori infection in children. Diagn Microbiol Infect Dis. 2008; 62: 351-356.
16) Demirçeken F, Kansu A, Kuloğlu Z, Güriz H,  Girgin N. Human tıssue transglutaminase antibody screening by immunochromatographic line immunoassay for early diagnosis of celiac disease in Turkish children. Turk  J Gastroenterol 2008;19:14-21.
17) Kuloğlu Z,  Doğancı T, Kansu A, Demirçeken F, Duman M, Tutkak H, Ensari A, Girgin N. HLA antigens in Turkish children with celiac disease.  Turk J Pediatr 2008;50:515-520
18) Kuloğlu Z, Kansu A, Demirçeken F, Erden E, Fitoz S, Girgin N. An unusual presentation of Wilson’s disease in childhood: nodular fatty infiltration in liver. Turk J Pediatr 2008; 50:167-170.
19) Kuloğlu Z, Kansu A, Demirçeken F, Bozkır M, Kundakçı N, Koloğlu MB,Girgin N. Crohn’s disease of the vulva in a 10-year-old girl. Turk J Pediatr  2008;50;197-199.
20) Kuloğlu Z, Kansu A, Tutar E, Yalçinkaya F, Ensari A, Girgin N.  Association of familial Mediterranean fever and celiac disease in a 14-year-old girl with recurrent arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2008;  26 (suppl 50): S131.
21) Kuloglu Z,Ustundag G,  Kirsaclioglu CT,  Kansu A,  , M Bingöl-Koloğlu, Vargun R, Hazinedaroğlu S, Karayalçın S, Girgin  N, Successfull living-related liver transplantation in  a child with familial yellow nail syndrome and  fulminant hepatic failure :report of a case.  Pediatr. Transplant. 2008; 12: 906-909.
22) Ustundag G, Kuloglu Z,  Kirsaclioglu CT,  Kansu A, Erden E,  Girgin  N. Complete regression of cirrhosis in a child  with autoimmune hepatitis. Pediatr Int 2008; 50:711-713.
23) Kuloğlu Z, Kırsaçlıoğlu CT, Kansu A, Ensari A, Girgin N. Celiac disease: Presentation of 109 children. Yonsei Med J 2009; 50:617-623.
24) Peker A, Ucar T, Kuloglu Z, Ceyhan K, Tutar E, Fitoz S. Congenital absence of portal vein associated with nodular regenerative hyperplasia of the liver andpulmonary hypertension. Clin Imaging 2009;33:322-325.
25) Kendirli T, Kuloğlu Z, Yüksel S, Özçakar ZB, Akçaboy M, Kansu A, Yalçınkaya F, İnce E, Ekim M, Girgin N. Vitamin B6 deficiency presented with low alanine aminotransferase level in a critically ill child. Pediatr Int 2009,51: 597-599.
26) Ustündağ G, Kuloğlu Z, Kirbaş N, Kansu A. Can partially hydrolyzed guar gum be An alternative to lactulose in treatment of childhood constipation? Turk J Gastroenterol 2010;21:360-364.
27) Kuloğlu Z, Kansu A, Ustündağ G, Birsin Özçakar Z, Ensari A, Ekim M. An infant with severe refractory Crohn\’s disease and homozygous MEFV mutation who dramatically responded to colchicine. Rheumatol Int  2012 ;32:783-5 (epub 2010 Jan 5)
28) Kuloğlu Z, Kansu A, Erden E, Girgin N. Efficacy of combined interferon alpha and long-term lamivudine therapy in  children with chronic hepatitis B. Turk J Pediatr. 2010 ;52:457-463.
29) Kuloğlu Z, Berberoğlu M, Kansu A, Demirçeken F, Doğanci T, Ocal G, Girgin N. Effect of interferon therapy on glucose metabolism in children with chronic hepatitis B. Turk J Pediatr. 2010 ;52:594-601.
30) Kuloğlu Z, Kırbaş N, Erden E, Kansu A. Interferon-alpha-2a and zinc combination therapy in children with chronic hepatitis B infection. Biol Trace Element Res 2011;143:1302-9.
31) Kuloglu Z, ZB Özçakar, Kansu A, Üstündağ G,Ekim M, FŞ Altugan, Kendirli T, Çınar K, Yalçınkaya F. Angiodysplasia as a cause of severe  hematochezia in a child with end-stage renal failure. Ren Fail 2011;33:252-254.
32) Dalgiç B, Sari S, Baştürk B, Ensari A, Eğritaş Ö, Bükülmez A, Barış Z and Turkish Celiac Study Group. Prevalance of Celiac Diasease in helathy Turkish school children. Am J Gastroenterol 2011;106:1512-1517.
33) Belet N, Ciftçi E, Aysev D, Güriz H, Uysal Z, Taçyildiz N, Atasay B, Doğu F,Kendirli T, Kuloğlu Z, Ince E, Doğru U. Invasive Candida infections in children: the clinical characteristics and species distribution and antifungal susceptibility of Candida spp. Turk J Pediatr. 2011;53:489-98.
34) Toy M, Onder FO, Idilman R, Kabacam G, Richardus JH, Bozdayi M, Akdogan M, Kuloglu Z, Kansu A, Schalm S, Yurdaydin C. The cost-effectiveness of treating chronic hepatitis B patients in a median  endemic and middle income country. Eur J Health Econ. 2012 ;13:663-76
ULUSAL YAYINLAR
1)   Ekim M, Kuloğlu Z, Aysev D, Cin Ş. E . Coli’nin neden olduğu üriner enfeksiyonlarda antibiyotik duyarlılığında değişiklikler. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1998;3: 141-44.
2)   Kuloğlu Z, Kansu A, Girgin N. Çölyak Hastalığı. Galenos 2001, 51: 12-8.
3)   Özdemir H, Demirçeken F, Kuloğlu Z, İleri T, Sarıoğlu M, Kansu A, Uysal Z, Girgin N. Tanınız nedir? Klinik Pediatri, 2003; 2: 81-83
4)   Demirçeken FG, Derelli E, Kuloğlu Z, Kansu A, Deda G, Girgin N. Serum aminotransferaz aktivite yüksekliğinin asemptomatik müsküler distrofi tanısındaki önemi. Türk Pediatri Arşivi 2003; 38:160-166.
5)   Kuloğlu Z, Girgin N. Wilson hastalığı. Türkiye Klinikleri Pediatri 2004;4:246-253.
6)   Kuloğlu Z, Girgin N. Çocuklarda Kabızlık. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci  2005 ;1:6-14.
7)   Kırsaçlıoğlu CT, Kuloğlu Z, Kansu A, Erden E, Girgin N. Wilson hastalığı ile izlenen ondokuz olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2006;15:92-97.
8)  Kuloğlu Z, Kansu A, Özdemir SI, Demirçeken F, Erden E, Girgin N. Ciddi kanamayla tanı alan alfa-1 antitripsin eksikliği olan bir olgu. Türk Pediatri Arşivi 2006;41:228-232.
9)  Kuloglu Z, Kansu A.Kistik fibroziste gastrointestinal bulgular tedavisinde yenilikler. Türkiye Klinikleri  J Pediatr  Sci 2006;2:52-60.
10) Kuloglu Z, Kansu A  Kistik fibrozis karaciğer hastalığı. Türkiye Klinikleri  J Pediatr  Sci 2007;3:82-88.
11) Kuloğlu Z, Ödek Ç, Kırsaçlıoğlu CT, Kansu A, Erden E, Girgin N. Yenidoğan kolestazı olan 50 vakanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51:140-146.
12) Demirçeken F, Soykan İ, Kuloğlu Z, Çetinkaya H, Özden A. Dispepsili hastalarda giardiasis sıklığı. Akademik Gastroenteroloji 2008; 6: 132-136.
13) Üstündağ G, Kuloğlu Z, Kansu A, Koloğlu-Bingöl M, Ensari A, Girgin N. İlaç tedavisine yanıt vermeyen, hızlı ilerleyen ağır ülseratif kolit olgusu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2008; 3: 41-44.
14) Kuloğlu Z, Kırsaçlıoğlu CT, Kansu A, Ensari A, Girgin N, Açıklanamayan transaminaz yüksekliği ve atipik çölyak hastalığı :olgu sunumu.  Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2008;2:33-38.
15) Kuloğlu Z. Anne sütüyle beslenmenin erişkin sağlığı üzerindeki etkileri bebek beslenmesiyle programlanma-1. Türkiye Klinikleri 2008;17:271-279.
16) Kuloğlu Z. Anne sütüyle beslenmenin erişkin sağlığı üzerindeki etkileri bebek beslenmesiyle programlanma-II. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2009;18:27-35.
17) İleri T, Azık F, Uysal Z, Ertem M, Kuloğlu Z, Gözdaşoğlu S. Severe acute hepatic failure as an initial manifestation of hemophagocytic lymphohistiocytosis. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009;62:119-123.
18)  Altaş B, Kuloğlu Z. Malnutrisyonlu çocuğa yaklaşım. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2011;5:54-64.
19) Kuloglu Z. Çocuklarda gastrointestinal solid tümörler.Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi 2011;4:121-126
KİTAP BÖLÜMLERİ 
1)   Kuloğlu Z,  Babacan E. Çinko ve immünite. Çocuk Sağlı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Seminerleri-1. Ed. Şükrü Cin, Ankara, ANTIP 2000;149-58.
2)   Kuloğlu Z, Kansu A. Enteral beslenme.  In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;341-46.
3)   Kuloğlu Z, Kansu A. Parenteral beslenme. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;347-53.
4)   Kuloğlu Z, Kansu A. Gastroözofagial reflü hastalığı. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;355-56.
5)  Kuloğlu Z, Kansu A. Peptik ülser hastalığı. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;357-58.
6)  Kuloğlu Z, Girgin N. Çölyak Hastalığı. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;371-74.
7)  Kuloğlu Z, Kansu A. İnflamatuvar barsak hastalığı. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed),  Ankara, ANTIP 2004;375-79.(ISBN975-7226-34-3)
8)  Kuloğlu Z, Girgin N. Otoimmün hepatit. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2003;395-97.
9)   Kuloğlu Z, Girgin N. Wilson hastalığı. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;399-405.
10) Kuloğlu Z, Kansu A. Karaciğer sirozu. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed), Ankara, ANTIP 2004;407-11.
11)  Kuloğlu Z, Kansu A. Yenidoğanın  kolestatik hastalıkları. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cin Ş (ed),  Ankara, ANTIP 2004;413-17.
12) Kuloğlu Z,  Çölyak hastalığına eşlik eden   otoimmün hastalıklar.  Çölyak Hastalığı, ed. A. Selimoğlu,  Logos, 2008;85-92. (ISBN 978-349-058-0)
13) Kuloğlu Z.Anne sütü ile beslenme. In:bebeklikten ergenliğe beslenme. Aysel Yüce (ed),2011;34-45
Çalışma Alanları
Gastroenteroloji
Hepatoloji
Beslenme