Öğretim Kadrosu

ÜNVANWEB SAYFASIBÖLÜMÜBAŞKANE-POSTA
PROF.DR.AYDAN KANSU TANCA
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.AD (ÇOCUK GASTRO.BD)
BAŞKANIaktanca@ankara.edu.tr
PROF.DR.ZARİFE KULOĞLU
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.AD (ÇOCUK GASTRO.BD)
zkuloglu@ankara.edu.tr
UZ.DR.CEYDA TUNA KIRSAÇLIOĞLUÇOCUK SAĞ.VE HAST.AD (ÇOCUK GASTRO.BD)
ckirsaclioglu@ankara.edu.tr
DR.ARZU MELTEM DEMİR
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.AD (ÇOCUK GASTRO.BD)

DR.CANSU ALTUNTAŞ
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.AD (ÇOCUK GASTRO.BD)
DR.SEMİH SANDAL
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.AD (ÇOCUK GASTRO.BD)
DR.ENGİN DEMİR
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.AD (ÇOCUK GASTRO.BD)